zaterdag 25 juni 2016

Drentse politiek staat positief tegenover investeringen omgeving Groningen Airport


Afgelopen woensdag werd het investeringskader gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde besproken in de Provinciale Staten van Drenthe. De plannen omvatten onder andere een energielandgoed met 20 hectare aan zonnepanelen, verdere ontwikkeling van het living lab en een regionale logistieke hub Flora Holland. De meerderheid van de partijen staan positief tegenover de investeringen, maar er worden hier en daar ook kanttekeningen geplaatst.

Impressie van het Zonnepark op de luchthaven (GroenLeven)
Duurzaamheid
De PVDA fractie is positief over de plannen: "Het plan is integraal, wordt ingevuld met meerdere ambities. Er zijn ook partijen die mee willen doen. En alle onderdelen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat geldt vooral voor het Energielandgoed met zonnepanelen: een prima zaak. Meteen doen!" Maar de partij vindt wel dat een aantal elementen uit de plannen erg sterk leunen op de ontwikkeling van de luchthaven. De partij vraagt zich daarom af waarom dit kader niet pas behandeld wordt na de zomer, als er meer duidelijkheid is over de toekomst van Groningen Airport.

Concurrerende broedkamers
Ook het CDA steunt de plannen van de provincie, zo laat woordvoerder Martin Kremers weten: "De ambities van de directie van de luchthaven zijn om de meest duurzame luchthaven van Europa te willen worden en deze plannen sluiten daar goed bij aan." Kritisch is het CDA over het Living Lab. "Steeds meer in Nederland vindt innovatie plaats op gebied van duurzaamheid, energie, mobiliteit en logistiek en ontstaan er zogenaamde broedkamers. De kans op concurrentie is daarbij aanwezig terwijl ze juist aanvullend op elkaar moeten zijn," aldus Kremers.
 
Het investeringskader wordt op 6 juli als bespreekstuk behandeld door de Provinciale Staten.