zaterdag 19 september 2015

Maastricht en Groningen Airport verzetten zich tegen gedifferentieerd heffingenbeleid


De Luchthavens van Maastricht en Groningen zijn het niet eens met het voorstel van staatssecretaris Mansveld om het heffingenbeleid van Luchtverkeersleiding Nederland te veranderen. De kosten van de luchtverkeersleiding worden betaald door de gebruikers van het luchtruim en de luchthavens, via een tariefsysteem dat gelijk is voor alle luchthavens. Dit 'One Group of Airport' systeem (OGA) staat onder druk, omdat Schiphol en KLM niet langer willen opdraaien voor de kleinere luchthavens in Nederland. Schiphol en KLM willen een gedifferentieerd heffingenbeleid, waardoor de kosten voor Maastricht en Groningen de pan uit rijzen.

De staatssecretaris heeft Paul Rüpp (regisseur heffingenbeleid, CDA) gevraagd om aanbevelingen te doen over deze transitie. Rüpp adviseerde in december 2014 in het Beleidsadvies Herziening Heffingenbeleid Luchtvaart om het OGA systeem los te laten en de luchthavens zelf verantwoordelijk te maken voor inkoop Torendienstverlening. Dit advies wordt door zowel Maastricht als Groningen niet onderschreven.

In veel landen wordt ook gewerkt met een soortgelijk OGA systeem en is daarom een gelegimiteerd systeem en niet oneigenlijk, zo stellen Maastricht en Groningen in hun commentaar. De twee regionale luchthavens beroepen zich daarnaast op het Verdrag van Chigaco, waarin staat dat de luchtverkeersdienstverlening een verantwoordelijkheid is van de Staat. Kostenverantwoordelijkheid hoort dus niet per definitie thuis bij de luchthavens. 'Aangezien Maastricht en Groningen uitwijkluchthavens zijn voor Schiphol, is het van belang dat een veilige afwikkeling van het luchtverkeer op nationaal niveau wordt geregeld.' Daarnaast wordt gesteld dat 'door het loslaten van OGA er een groot financieel probleem wordt gecreëerd en dit brengt de continuïteit van deze luchthavens serieus in gevaar.'

Groningen en Maastricht stellen voor om een gelijk speelveld te hanteren voor luchthavens van nationale betekenis, 'ook ten opzichte van militaire luchthavens met civiel medegebruik zoals Eindhoven.' Die luchthaven hoeft met dit voorgestelde beleid niet zelf op te draaien voor de kosten, omdat het onder militaire luchtverkeersleiding valt. 'Een gelijk speelveld houdt in dat het beleid t.a.v. luchtverkeersdienstverlening niet mag leiden tot lastenverzwaring.'

Aanstaande woensdag (23 september) wordt tijdens de hoorzitting 'luchtvaartnota' gesproken over dit onderwerp, directeur Heijmans van Maastricht Airport zal tijdens deze zitting het voorstel toelichten.