donderdag 23 april 2015

Provincies Drenthe en Groningen hebben coalitieakkoorden rond

Groningen


"We zien de luchthaven als een belangrijk onderdeel van de noordelijke infrastructurele bereikbaarheid.Toekomstplannen en incidentele financiële investeringsverzoeken van de luchthaven bekijken we kritisch als deze onderdeel uitmaken van een realistisch plan. We verlenen geen structurele nieuwe overheidssteun aan Airport Eelde voor exploitatie of investeringen. Als aandeelhouder stellen wij ons netwerk ter beschikking."


Drenthe


"Voor economische ontwikkeling en welbevinden in Drenthe is een optimale verbondenheid door de lucht van belang"

"Wij hebben een positieve grondslag tegenover GAE. Het vliegveld is van economisch belang (vestigingsklimaat en bereikbaarheid) voor Noord-Nederland. GAE is een eigenstandige onderneming. Vanuit dat perspectief vullen wij onze verantwoordelijkheid in."

"Wij zetten in op versterking van de omgeving rond GAE."