donderdag 7 april 2016

Provincie Noord-Holland in bezwaar tegen Heliport Eemshaven


De provincie Noord-Holland heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit van de provincie Groningen om een heliport in de Eemshaven mogelijk te maken, dat laat de provincie weten in een persbericht.

Volgens de provincie is Den Helder Airport uitstekend in staat om de offshore-industrie, voor olie, gas én wind, te blijven bedienen. Een extra heliport is onnodig en zorgt alleen voor ongewenste concurrentie.


Eén van de belangrijkste economische pijlers van de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De realisatie van een heliport is volgens Groningen Seapots van groot belang om bedrijven die actief zijn in de offshore windindustrie optimaal te kunnen faciliteren.

De heliport wordt grotendeels betaald met privaat geld uit het bedrijfsleven. Siemens Wind Power wordt de voornaamste gebruiker van de heliport. Op de Noordzee bij de Eemshaven wordt een windmolenpark van 150 molens gebouwd. Voor de bouw en het onderhoud van deze windmolens is volgens Siemens de luchthaven van Den Helder veel te ver vliegen. Een nieuwe helihaven in de Eemshaven is daarom onvermijdelijk.

De MER commissie constateerde onlangs dat de gekozen locatie van de heliport geschikt is. De milieu-informatie uit het rapport laat zien dat negatieve effecten op zeehonden en de noordse stern zijn uit te sluiten.

(Afbeelding: Wikimedia Commons, Kim Hansen) 

 


de milieuinformatie uit het rapport  laat zien dat negatieve effecten op zeehonden en de Noordse Stern zijn uit te sluiten. - See more at: http://www.noorderkrant.nl/nieuws/29071/commissie-m-e-r-eemshaven-logische-plek-helihaven/#sthash.5YrstOHI.dpuf
de milieuinformatie uit het rapport  laat zien dat negatieve effecten op zeehonden en de Noordse Stern zijn uit te sluiten. - See more at: http://www.noorderkrant.nl/nieuws/29071/commissie-m-e-r-eemshaven-logische-plek-helihaven/#sthash.5YrstOHI.dpuf
de milieuinformatie uit het rapport  laat zien dat negatieve effecten op zeehonden en de Noordse Stern zijn uit te sluiten. - See more at: http://www.noorderkrant.nl/nieuws/29071/commissie-m-e-r-eemshaven-logische-plek-helihaven/#sthash.5YrstOHI.dpuf