donderdag 24 maart 2016

10 redenen waarom Groningen Airport bestaansrecht heeft


1. Zonder luchthaven is Noord-Nederland onbereikbaar via de lucht


Zonder Groningen Airport zijn Bremen en Amsterdam vanuit Groningen de dichtstbijzijnde internationale luchthavens. 200 kilometer verwijderd van Groningen Airport. Alleen in zeer dunbevolkte gebieden of minder welvarende landen zijn de afstanden naar de dichtstbijzijnde luchthaven zo groot.

Op onderstaande kaart zijn alle luchthavens van noordwest Europa ingetekend. Het gat van Noord-Nederland is duidelijk zichtbaar en enigszins vergelijkbaar met het gat van Altmark, een dunbevolkte regio in het noorden van Duitsland zonder grote steden.2. Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijvenDe nabijheid van een luchthaven is een belangrijke factor voor de vorming van een aantrekkelijk vestigingsklimaat van een regio. Ook al is het lijnvluchten aanbod vanaf Groningen Airport momenteel beperkt, zelfs een luchthaven zonder lijndiensten heeft substantieel positief effect. In Noord-Nederland is een groot aantal buitenlandse bedrijven gevestigd. Deze bedrijven onderhouden veel buitenlandse contacten (Buck, 2009).

Privévluchten voor bezoekers van grote (internationale) bedrijven of congressen in het noorden van Nederland en de Duitse grensregio zijn dagelijkse kost. Eelde ontvangt bijvoorbeeld geregeld vluchten voor:

  • De Meyer Werft in Papenburg
  • De energie-industrie in de Eemshaven
  • Talloze andere bedrijven zoals Bauhaus, BD Kiestra en SPX Flow. 
  • De voetbalclubs FC Groningen, SC Heerenveen en PEC Zwolle hebben in het recente verleden Groningen Airport gebruikt als vertrekluchthaven voor hun Europese reizen.

3. Werkgelegenheid


De luchthaven zorgt direct en indirect voor werkgelegenheid. Over het werkgelegenheidseffect concludeert professor Elhorst (2013) in een onderzoek naar de economische betekenis van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederland het volgende:
"Elke baan op Groningen Airport genereert indirect een halve baan elders in Noord-Nederland. Direct en indirect vinden daardoor 460 personen binnen Noord-Nederland emplooi door de aanwezigheid van de luchthaven. Door de verwachte groei van het aantal passagiers, zal de werkgelegenheid (direct en indirect) in de toekomst verder toenemen."
In de verschillende onderzoeken die gedaan zijn naar de economische betekenis van de luchthaven, worden telkens verschillende getallen genoemd. Maar feit is dat het totaal aan directe en indirecte werkgelegenheid in alle onderzoeken uitkomt op honderden banen.

4. De baten zijn hoger dan de kosten


Uit een maatschappelijke kosten-baten analyse uit 2014 van onderzoeksbureau Ecorys, in opdracht van de Provincie Drenthe, blijkt dat de baten bij meer investeringen in de luchthaven veel groter zijn dan de kosten. Sluiting van de luchthaven zal het noorden zelfs 87 miljoen Euro kosten.


5. Bussen, treinen en wegen kosten ook geld


De luchthaven heeft momenteel een exploitatietekort van ongeveer 5 ton tot 1,2 miljoen Euro per jaar. Vergeleken met de exploitatietekorten op andere infrastructuur is dat een schijntje. Alleen al het busvervoer in de concessie Groningen-Drenthe krijgt een exploitatiesubsidie van €40 miljoen Euro per jaar.


6. Woonklimaat


De nabijheid van een luchthaven zorgt er voor dat Noorderlingen dichtbij huis op het vliegtuig kunnen stappen op vakantie, citytrip of familiebezoek. De aantrekkelijkheid van het wonen in het noorden van Nederland wordt daardoor vergroot (Ecorys, 2014).


7. Als Eelde sluit, zijn alle investeringen voor niets geweest


De baan is in 2012 verlengd naar 2500 meter, zodat er grotere vliegtuigen kunnen vertrekken. Daarnaast is het platform compleet vernieuwd. Als we Groningen Airport Eelde nu sluiten, zijn al deze investeringen voor niets geweest. En dat zou zonde zijn, want de luchthaven heeft nog niet de kans gehad om zich te bewijzen. Als over 10 jaar blijkt dat er echt geen verbetering in zit, dan zou je de overweging opnieuw kunnen maken.

8. Uitwijkluchthaven


Eelde en Maastricht zijn de enige luchthavens in Nederland die momenteel niet gebonden zijn aan geluid- of milieunormen. Uitwijkers op de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven zijn vanwege geluidsnormen niet wenselijk, al gebeurd het momenteel wel geregeld. Het afgelopen jaar heeft Eelde zich definitief op de kaart gezet, door storm of mist zijn er 13 vluchten uitgeweken vanuit andere luchthavens. Eelde kan hierin bij verdere groei van Rotterdam en Eindhoven een belangrijkere rol gaan spelen. Zeker voor vluchten met een noordelijke of oostelijke herkomst zoals Duitsland, Scandinavië en Azië.

9. Medische vluchten


Op Groningen Airport landen geregeld orgaanvluchten of medische vluchten. Het Martini Ziekenhuis en het UMCG in het bijzonder zijn grote gerenommeerde ziekenhuizen met veel expertise. Snelle uitwisseling met andere ziekenhuizen van organen of patiënten per vliegtuig is noodzaak en van levensbelang.


Groningen Airport wordt binnenkort de standplaats voor de Traumahelikoper. De standplaats op Eelde zorgt er voor dat meer mensen in Noord- en Oost-Nederland sneller van traumazorg worden voorzien door een betere spreiding van de standplaatsen. In het verlengde hiervan bouwt het UMCG een nieuw veiligheidscentrum op de luchthaven.


10. Toegangspoort van het noorden voor buitenlandse toeristen


We zien het nu al een beetje gebeuren. De Bowie tentoonstelling in het Groninger Museum trekt veel toeristen uit de regio Londen, waardoor de lijndienst Groningen - Londen goede zaken doet. Toen Ryanair en Vueling naar Barcelona vlogen, was er een duidelijke toename zichtbaar van Spaanse toeristen in de stad. Als Groningen Airport de komende jaren het aantal lijndiensten weet uit te breiden, is dit goed nieuws voor de toeristensector van Noord-Nederland. Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa. Naar verwachting trekt dit ook veel buitenlandse toeristen, Groningen Airport kan hierin een belangrijke rol gaan spelen.


  • Buck Consultants International, Den Haag 26 november 2009. "Actualisatie economische betekenis Groningen Airport Eelde N.V.". In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Den Haag/Bilthoven 2009. "Regionale luchthaven en economie". Hoofdstuk 4: "Economische ontwikkelingsstrategieën voor regionale luchthaven" door Bleumink en Van der Zanden.
  • Ecorys, Rotterdam 19 maart 2014. "MKBA Groningen Airport Eelde". In opdracht van Provincie Drenthe.
  • Elhorst, Groningen 31 oktober 2013. "De economische betekenis van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederland". 
  • Groningen Airport Eelde, oktober 2013. "Werelden verbinden".