vrijdag 8 januari 2016

Groningen Airport Eelde niet in financiële problemen


In recente berichten in de media is gisteren gesuggereerd dat Groningen Airport Eelde in grote financiële problemen zou verkeren. Er is absoluut geen sprake van een dergelijke dreigende situatie. 

Net als 70% van alle luchthavens ter wereld kent ook de exploitatie van Groningen Airport Eelde een jaarlijks financieel tekort. Als openbare infrastructurele voorziening is Groningen Airport Eelde 365 dagen per jaar open van 06.30 tot 23.00. Het verkeersaanbod over het gehele jaar is echter nog onvoldoende om daarin rendabel te kunnen zijn. De strategie van de luchthaven is gericht op groei van met name het passagiersvervoer. In 2013 heeft de luchthaven een strategisch plan gepresenteerd. Dit plan laat zien dat de luchthaven in 2020 een positief bedrijfsresultaat kan bereiken, wanneer vanaf 2016 nieuwe lijndiensten kunnen worden geacquireerd. Door recente marktontwikkelingen (o.a. de discussie over de bekostiging van de luchtverkeersleiding) dreigt de luchthaven geconfronteerd te worden met hogere kosten dan gepland en kan daarmee het bereiken van een positief bedrijfsresultaat langer duren dan oorspronkelijk gesteld.

Aan de uitvoering van het strategisch plan wordt intussen volop gewerkt: in 2015 werd een record aantal passagiers bereikt. Er is echter nog steeds een tekort op de exploitatie en geen zekerheid over nieuwe verbindingen. De luchthaven staat financieel op eigen benen en betaalt de jaarlijkse tekorten op de exploitatie nu nog zelf. Daardoor nemen de reserves van de luchthaven af. Indien de komende jaren geen groei wordt gerealiseerd zal het exploitatietekort niet afnemen en is er het risico dat de reserves over 2 jaar de kritische ondergrens bereiken. Vanuit dat perspectief willen de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde, twee provincies en drie gemeenten, verschillende scenario’s uitwerken en het belang van de luchthaven voor de noordelijke economie onderzoeken, om gefundeerd voor de zomer een besluit te kunnen nemen over de financiering van de regionale luchthaven. De provincies en gemeenten onderschrijven de grote maatschappelijke betekenis voor het Noorden van Nederland vanuit de bijdrage die de luchthaven levert aan de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland en het noordelijk vestigingsklimaat.

Bron: Groningen Airport