woensdag 1 april 2015

Is Groningen Airport nog van nationaal belang?

Gisteren (31 maart) publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het verantwoordingsrapport op zienswijzen en adviezen over het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad. In dit rapport wordt ook ingegaan op de ingebrachte zienswijzen waarin wordt afgevraagd wat het nut en de noodzaak is van van een luchthaven voor 45.000 vliegbewegingen.

Er werd onder andere gevraagd welke mogelijkheden de andere luchthavens in en buiten Nederland hebben om de groei van Schiphol te accommoderen. (bladzijde 18)

Het vreemde is dat het bevoegd gezag hier niet verder op in gaat dan een enkel zinnetje, en die luidt: "Lelystad Airport dient ervoor om, samen met de overige luchthavens van nationaal belang, aan alle vraag naar luchtvaart van en naar Nederland te kunnen voldoen. Er is besloten om deze vraag af te handelen via de luchthavens Schiphol, Lelystad en Eindhoven. Op Eindhoven Airport is extra ruimte gecreeërd voor 25.000 bewegingen erbij en op Lelystad Airport wordt, middels het luchthavenbesluit, ruimte gecreëerd voor 45.000 bewegingen."

Dit roept vragen op! De vraag naar luchthavens wordt afgehandeld via de luchthavens van nationaal belang, maar eigenlijk is er besloten om de vraag af te handelen via Schiphol, Lelystad en Eindhoven. Dit spreekt elkaar tegen, want ook Rotterdam, Maastricht en Groningen zijn van nationaal belang volgens het ministerie. Wil het Ministerie hier eigenlijk mee zeggen dat de drie andere regionale luchthavens er niets meer toe doen en hun status als 'luchthaven van nationaal belang' kwijtraken?

--Update 16:35

Volgens Wilma Mansveld, staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, is de driehoek Eindhoven-Lelystad-Schiphol de optimale situatie in Nederland, waarbij alle vluchten afgehandeld kunnen worden. Mansveld verwacht dat er niet meer vliegvelden nodig zijn. “Ik verwacht dat de driehoek Eindhoven-Lelystad-Schiphol de groei kan faciliteren die wij voorzien. Voor het overige is het aan bestaande regionale luchthavens Maastricht, Groningen en Rotterdam-The Hague Airport om te bepalen welke groeimogelijkheden zij willen nastreven”, volgens Mansveld.


Blijkbaar houdt bij Mansveld Nederland dus op bij de grenzen van de Randstad en Noord-Brabant. De bereikbaarheid van Groningen, Drenthe en Limburg is op geen enkele manier gebaat bij de ontwikkeling van Lelystad. Hoe kunnen de luchthavens van Maastricht en Groningen zich op een goede en eerlijke manier ontwikkelen als de groei voor de zogenaamde driehoek Eindhoven-Lelystad-Schiphol wordt gefaciliteerd door de overheid en Schiphol Groep? Zoals wel vaker worden de uiteindes van Nederland buitenspel gezet.