zaterdag 28 mei 2016

Kostenreductie luchtverkeersleiding Eelde en Maastricht een lastig verhaal

De voorgestelde bekostigingssystematiek van staatssecretaris Dijksma voor de luchtverkeersdienstverlening brengt hoge kosten met zich mee voor de regionale luchthavens Maastricht en Eelde, dat blijkt uit een marktverkenning verricht door Rebel in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Tekorten 
In deze nieuwe systematiek wordt het OGA systeem (One Group of Airports) losgelaten en moeten alle luchthavens zelf de luchtverkeersleiding bekostigen. Voor Eelde en Maastricht is dit nadelig, omdat de huidige opbrengsten de kosten van de luchtverkeersleiding niet dekken. Dit operationele tekort is respectievelijk 1,5 miljoen en 2,0 miljoen Euro. Deze kosten worden nu opgevangen door de opbrengsten van LVNL op Schiphol. 


Kostenreductie 
De kostenbesparingen in het nieuwe systeem zijn gering, waardoor de tekorten niet worden opgevangen. Volgens Rebel is er theoretisch een kostenbesparing mogelijk van 15 tot 20%. Deze cijfers zijn gebaseerd op ervaringen uit het buitenland. “Deze kostenreductie is het resultaat van een calculatie gebaseerd op aannamen, en met onzekerheid omgeven. Binnen de werkgroep bestaat verschil van inzicht over de hardheid en de haalbaarheid van deze kostenreductie.” De besparingen zullen in ieder geval weinig invloed hebben op de tekorten. 

Incidentele dienstverlening 
Rebel verwacht dat er verdere besparingen mogelijk zijn als Maastricht en Eelde aan de randen van de dag over gaan op incidentele dienstverlening. Echter, de luchthavens zien hier geen heil in. Volgens Groningen Airport is dit nadelig voor de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van de luchthaven. 

Innovaties 
Bijkomend nadeel is volgens Rebel dat de nieuwe systematiek invloed kan hebben op de innovaties in de luchtverkeersdienstverlening. Schiphol profiteert van Maastricht en Eelde omdat deze luchthavens geschikt zijn als proeftuin voor innovaties en het opleiden van personeel. Marktwerking betekent waarschijnlijk dat deze innovatiemogelijkheden komen te vervallen. 

Uitstel 
Rekening houdend met de marktverkenning van Rebel heeft staatssecretaris Dijksma besloten de streefdatum van 1 januari 2020 voor de vervanging van OGA los te laten. De staatssecretaris gaat in gesprek met de luchthavens en de regionale politiek om te bekijken hoe de kosten alsnog gereduceerd kunnen worden. Eelde en Maastricht zijn de enige luchthavens in Nederland die nadelig worden beïnvloed door het nieuwe systeem. Rotterdam Airport valt onder de Schiphol Group en Eindhoven Airport wordt bekostigd door Defensie.