dinsdag 9 februari 2016

Stichting Vrienden van GAE blijft Eelde steunen


Na de vele negatieve commotie de afgelopen weken over Groningen Airport Eelde, voornamelijk veroorzaakt door ingezonden en gepubliceerde opiniestukken van VOLE bij het Dagblad van het Noorden, laat de Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde na lange tijd weer van zich horen. De Stichting zegt op de website groningerkrant.nl zichzelf min of meer opnieuw te hebben uitgevonden.

De Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde werd opgericht in 1998 om een positief tegengeluid te geven over de baanverlenging. Toen de baanverlenging er na vele jaren toch van is gekomen, verdween het nut van de vereniging gedeeltelijk. Maar: "de praktijk heeft uitgewezen dat het nog steeds belangrijk is dat het brede draagvlak dat er is onder de bevolking in het noorden en met name onder de omwonenden van de luchthaven ondersteund wordt. Nog steeds klinken er negatieve geluiden. Maar die blijken afkomstig van een beperkt groepje mensen, terwijl het geluid van het overgrote merendeel van de bevolking niet gehoord wordt.", vertelt Cor Zijderveld, de voorzitter.

Nieuw publiek
De Stichting wil zich gaan richten op een nieuw en jonger publiek: "we hopen dat mensen vanaf een jaar of dertig die het belangrijk vinden dat we in de regio een goed vliegveld houden zich aangesproken voelen en mee willen doen met de club. Het lidmaatschap kost maar € 13,50 per jaar." 

Zijderveld weerlegt in het ingezonden artikel indirect een aantal argumenten van VOLE. Zijderveld geeft aan dat het regionale belang van Eelde groot is en dat dit in de toekomst alleen maar groter zal worden, bijvoorbeeld door Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Open brief in 2012
De Stichting haalde in 2012 uit naar VOLE. In een open brief aan alle Raad en Statenleden van Groningen en Drenthe en bestuurders van de Gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo werd VOLE verweten de indruk te wekken méér kennis van zaken te hebben over een bedrijfsexploitatie dan de betrokken bestuurders. Bovendien werd VOLE verweten de democratie te ondermijnen door jarenlang onterecht rechtszaken te voeren tegen de luchthaven. Ook in die tijd ondersteunde het Dagblad van het Noorden deze club door eenzijdig informatie te leveren, wat dat betreft is er niets veranderd.

Meer informatie: groningerkrant.nl