maandag 2 maart 2015

Groningen Airport op de Stemwijzer

2 maart 2015 - 16:40
In zowel de Stemwijzer van de provincie Groningen als die van de provincie Drenthe wordt er een stelling gewijd aan Groningen Airport Eelde. Wat zeggen de partijen? En wat is de mening van de deelnemers?

Drenthe


De stelling in de stemwijzer luidt: "Als vliegveld Eelde in de problemen komt, moet de provincie Drenthe financiële steun geven."

48% procent van de tot nu toe 8932 deelnemers is het daarmee eens. 39% is het oneens en de overige 13% heeft geen van beide ingevuld.

Van de 12 politieke partijen zijn 7 partijen het eens met de stelling en 5 partijen oneens. De SGP stelt wel de eis dat de luchthaven met een gedegen plan komt. De PVV, VVD, Sterk Lokaal en 50Plus vinden een luchthaven van groot economisch belang. Ook Senioren Belang Noord en de PVDA steunen de stelling.

De tegenstanders vinden dat de luchthaven de eigen broek moet ophouden. Overleven zonder overheidssubsidies, aldus de SP. Het CDA is in het beginsel positief over de luchthaven en merkt op dat een luchthaven van groot belang is voor de economische ontwikkeling van Drenthe, maar dat betekent niet dat onbeperkt en zonder plannen provinciale financiën beschikbaar zijn. GroenLinks is fel tegen. Ook de ChristenUnie en D66 zijn tegen deze stelling.


Groningen


De stelling in de Stemwijzer luidt: "De provincie moet meebetalen aan het voortbestaan van vliegveld Eelde."

66% van de tot nu toe 14450 deelnemers is het daarmee eens. 23% is het oneens en de overige 11% heeft geen van beide ingevuld of heeft geen mening.

Van de 19 politieke partijen zijn 13 partijen het eens met de stelling, 5 partijen oneens en de D66 heeft geen van beide ingevuld. De voorstanders vinden een luchthaven belangrijk voor de bereikbaarheid, werkgelegenheid en economische ontwikkeling van Groningen.

De PVV stelt voor om de baan te verlengen naar 3500 meter en luchtvracht mogelijk te maken. Ook de partijen Red het Noorden en Partij van het Noorden zien luchtvracht wel zitten. Groningen Centraal! stelt voor om een geheel nieuwe luchthaven te bouwen op Gronings grondgebied. Ook 50Plus, CDA, VCP, MenS, Vrij Mandaat, PVDA, ChristenUnie en VVD steunen deze stelling. De D66 heeft 'geen van beide' ingevuld. D66 vindt dat de luchthaven de kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen, maar dat de provincie erg waakzaam moet zijn zodat niet onnodig publiek geld geïnvesteerd wordt.

De 5 tegenstander hebben hiervoor uiteenlopende meningen. GroenLinks stelt dat vliegen de meest vervuilende soort van vervoer is en vindt daarom dat overheid niet hierin moet investeren. De SP ziet liever dat dit gemeenschapsgeld wordt geïnvesteerd in de directe woonomgeving en leefbaarheid van de provincie, dan in deze bodemloze put. De partij Grunnegers veur Stad en Ommelaan stelt dat met het oog op een nog te ontwikkelen energie eiland op zee, met daarop een haven en vliegveld, investeren in Eelde niet nodig is. Ook de Partij voor de Dieren en de Seniorenpartij Groningen zijn tegen.


Conclusie


De Groningers staan positiever tegenover de luchthaven dan Drentenaren, zowel bij het volk als bij de partijen. Maar ook in Drenthe wil een ruime meerderheid van de partijen en de mensen blijven investeren in de luchthaven. Veel partijen vinden Groningen Airport belangrijk voor de economie en bereikbaarheid van de provincie. Opvallend is dat de ChristenUnie in Drenthe tegen is, terwijl de Groningse ChristenUnie wél wil investeren.